22 апр 2020 10:03

Sdaetsea comnota neprohodnaia, adres; Praha - Zapad, Rudna, Masarikova ul. Cena 9600 kc, v cene vkliuceny vse poplatky + internet.